skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Kurzy průběžného vzdělávání pro učitele ruštiny

Cílem kurzu je seznámit vyučující ruštiny s nejnovějšími poznatky z oblasti vývoje a výuky ruštiny (nové zdroje výuky ruštiny, vývojové tendence ruštiny, stylistické rozvrstvení současné ruštiny s akcentem na publicistiku, administrativu a hovorový styl, nové vrstvy lexika), ruské literatury a filmu (současní autoři, moderní ruský film, ženská próza, české překlady ruských děl), společensko-politických aspektů života současného Ruska (politický, sociální, vzdělávací systém, ruská pravoslavná církev, problém imigrantů, sociálních rozdílů).
Kurz je akreditován na MŠMT ČR.

Místo konání
Výuka bude probíhat v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Třída Svobody 26), které jsou adekvátně vybaveny pro potřeby plánované výuky (učebny katedry slavistiky).

Termín konání
Termín kurzu bude aktualizován.

Přihláška ke kurzu
Elektronická přihláška ke kurzu bude k dispozici na portálu CŽV

Úhrada za kurz
Poplatek za kurz činí 2 600 Kč.

Odborný garant
PhDr. Milena Machalová
Katedra slavistiky FF UP v Olomouci
E-mail: milena.machalova@upol.cz
Tel.: 585 633 378

Organizační pracovník ICV:
Branka Čačkovićová
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654