skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Dopravní psychologie – specializační vzdělávání

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevírají od září 2015 specializační vzdělávání Dopravní psychologie.

Vzdělávací program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání v oblasti dopravní psychologie podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kurz splňuje požadavky zákona 361/2000 Sb., §87a, odst. 5 o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Cílovou skupinou jsou psychologové, kteří absolvovali magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci v oblasti dopravní psychologie. Teoretická část programu splňuje podmínky vzdělávacího kurzu pro dopravní psychology na Slovensku. Praktickou část musí slovenští účastníci absolvovat podle nároků předepsaných slovenským programem.

Vzdělávání je realizováno kombinací přímé výuky, praxe a individuálních konzultací s celkovým rozsahem 200 hodin.

Vzdělávání bude probíhat na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Výjimečně (nejvýše 4 setkání) se budou konat v Praze. Kurz se bude konat střídavě v termínech pátek/ sobota a sobota/neděle.

Další informace najdete na:

http://psych.upol.cz/studium/specializacni-vzdelavani/dopravni-psycholog/