skip to Main Content

Vedoucí ICV FF UP a proděkanka pro projektové řízení

Mgr. Dana Bilíková

585 633 436
dana.bilikova@upol.cz

– Komplexní správa projektů
– Vnitřní koordinace projektů na FF UP
– Projektová strategie FF UP
– Alumni program
– CŽV v návaznosti na projektové řízení a alumni program
konzultační hodiny: pondělí, 8:30 – 10:00 (pracovna 1.05, tř. Svobody 26)

Oddělení celoživotního vzdělávání

Asistentka vedoucí
PhDr. Gabriela Paráčková

585 633 473
gabriela.parackova@upol.cz

– Koordinátorka pro CŽV

– Studium v oblasti pedagogických věd (Učitelská způsobilost)

Branka Čačkovićová
585 633 654
branka.cackovicova@upol.cz

– Koordinátorka pro CŽV

– Programy celoživotního vzdělávání

– Celoživotní vzdělávání vycházející z akreditovaných studijních programů FF UP
– Celostní muzikoterapie

Ing. Veronika Machowská, MBA
585 633 498
veronika.machowska@upol.cz

– Projektová manažerka
– Koordinátorka pro CŽV

Oddělení projektové podpory

Mgr. Petra Vaculíková
585 633 629
petra.vaculikova@upol.cz

– Projektová manažerka

Mgr. et Mgr. Terezie Pilarová
585 633 476
terezie.pilarova@upol.cz

– Projektová manažerka

Ing. Mgr. Pavlína Žižková
585 633 665
pavlina.zizkova@upol.cz

– Projektová manažerka

Adresa pracoviště:
Institut celoživotního vzděláváni FF UP
Tř. Svobody 26
779 00 Olomouc