skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Jarní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – pátek 12. 4. 2019 od 8.00 hod., FF UP, Křížkovského 10, místnost 4.19, 4.21, 4.28

Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku z Učitelské způsobilosti v tomto termínu, zasílají řádně vyplněné přihlášky k rukám PhDr. Mileně Machalové (Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc) nejpozději do 29. 3. 2019.

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně začátkem dubna. Přihláška (dle roku přihlášení do studia) je ke stažení v záložce Prezenční studium UZ/Závěrečné zkoušky.

!!!K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu a kopii magisterského diplomu (v případě ukončení řádného VŠ studia)!!!

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v LS 2019 bude realizována od 18. 2. 2019 do 6. 5. 2019 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 2 (2. semestr studia, PCH/PPUZ2, PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 2 (2. semestr studia, KSR/P2UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Volitelné přednášky (Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídky).

Přehled volitelných přednášek 18.2.-6.5.2019 ke stažení

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

Výuku oborových didaktik zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace v rozvrhu na webu katedry).

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ si student vyzvedne (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, tř. Svobody 26 (od 12.2.2019 Křížkovského 10).

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Při ukončování studia předloží student výkaz u závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!