skip to Main Content

Studium Učitelské způsobilosti

Kontakt a konzultační hodiny

Odborný garant Učitelské způsobilosti:

PhDr. Milena Machalová
konzultační hodiny:
úterý 14.00-15.00
středa 14.00-15.00
Katedra slavistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, kancelář 4.17
Tel.: 585 633 378
E-mail: milena.machalova@upol.cz

Organizační garant Učitelské způsobilosti:

PhDr. Gabriela Paráčková
Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, Olomouc, dveře 1.06 (kancelář 1.07)
od 12.2.2019 Křížkovského 10, kancelář 2.18

Tel.: 585 633 473
Email: gabriela.parackova@upol.cz