skip to Main Content

Jak se přihlásit do programu Celoživotního vzdělávání shodným s akreditovanými studijními programy?

1) Vyberte si program CŽV (v akad. r. 2018/19 je možné zvolit jenom jednoobor), o který máte zájem v katalogu studijních oborů na FF UP.

2) Vyplňte e-přihlášku pro požadovaný obor. Termín pro podání přihlášky je uveden vždy u daného oboru (do konce srpna).
V případě, že jste zde nenašli Vámi požadovaný obor, kontaktujte Branku Čačkovićovou, branka.cackovicova@.upol.cz, tel.: 585 633 654

3) Po odeslání přihlášky zašlete na adresu ICV FF UP, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc:

  • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • strukturovaný životopis a další náležitosti (tak, jak je uvedeno v přihlášce).

V případě, že jste se v letošním roce zúčastnili přijímacího řízení na stejný studijní obor, o který máte zájem v rámci programu CŽV, uveďte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2018/2019 stanovena ve výši 44.000 Kč pro všechny obory katedry politologie a evropská studia a katedry žurnalistiky, Úplata za dva semestry studia v programu CŽV pro všechny obory na katedře psychologie je stanovena ve výši 46.200 Kč.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2018/2019 stanovena ve výši 24.000 Kč pro všechny ostatní studijní obory.