skip to Main Content

Důležité: Vzhledem k přechodu na nový systém akreditací a změny ve studijních plánech jednotlivých oborů na FF UP v Olomouci účastníky CŽV, kteří nastoupí v akad. r. 2018/19, nebude možné zařadit do dalšího ročníku řádného studia v akad. r. 2019/20.
Po přijetí do řádného studia může student zažádat o uznání kreditů z CŽV v rámci nového studijního plánu daného programu (uznání bude možné podle míry shody obsahu absolvovaných předmětů s předměty se shodným obsahem).

Nedostali jste se na vámi vybraný obor na vysoké škole? Trvá váš zájem o studium tohoto oboru? Jste ochotni investovat do svého vzdělání?

Program tzv. celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty UP a umožňuje studovat těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ z kapacitních důvodů. Nabídka však platí také pro zájemce o rozšiřující (absolventi UP) nebo souběžné studium (studenti UP).

– Program celoživotního vzdělávání je shodný s akreditovaným studijním programem
– Po úspěšném absolvování otevře dveře k řádnému studiu
– Předpokladem je uznání získaných kreditů v řádném studiu

V akademickém roce 2018/2019 bude možné si zvolit z nabízených jednooborových programů, které naleznete v katalogu studijních oborů na Filozofické fakultě na http://www.obory.upol.cz/

E-přihlášky k oborům v CŽV budou k dispozici na portálu CŽV.

V případě, že jste zde nenašli Vámi požadovaný obor, kontaktujte referentku Branku Čačkovićovou, branka.cackovicova@upol.cz, tel.: 585 633 654