skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

ECL zkoušky

Zájemci mají možnost složit zkoušku ECL a získat mezinárodně platný certifikát ECL ve vybraném jazyce na zvolené úrovni.

Uchazeči můžou získat mezinárodní jazykový certifikát o absolvování zkoušky z cizího jazyka (angličtina, francouzština, italština, němčina, polština, ruština, španělština) nebo češtiny pro cizince platný ve všech členských a čekatelských státech EU. Zkouška neobsahuje gramatický test ani překladové úkoly a lze ji vykonat ve čtyřech úrovních A2-B1-B2-C1 dle Společného evropského referenčního rámce se čtyřmi jazykovými kompetencemi: poslech textu s porozuměním, čtení textu s porozuměním, psaní (tvorba) textu, komunikace (mluvení).

Další informace jsou k dispozici na http://www.kal.upol.cz/certifikaty_ecl/jazykova_zkouska_ecl.html