skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Jazykové certifikáty z angličtiny pro studenty středních škol

Obsahem tohoto kurzu je přehled mezinárodních zkoušek z anglického jazyka, které jsou vhodné pro studenty středních škol. Úspěšné zvládnutí takové zkoušky může studentům pomoci v budoucnu při přijímacím řízení na vysokou školu a následně najít lepší uplatnění na trhu práce. Vyučující na středních školách budou po absolvování tohoto kurzu připraveni kvalifikovaně své studenty o možnostech zkoušek informovat, případně je ve volitelných cvičeních seznámit s jednotlivými částmi a obsahem zkoušky a s vhodnými strategiemi pro její úspěšné složení.

Témata kurzu:

  • Přehled mezinárodních certifikovaných zkoušek pro studenty středních škol.
  • Cambridge English – části zkoušky a jejich obsah.
  • Testované formy komunikace – čtení, psaní, poslech, mluvení.
  • Kritéria hodnocení.
  • Praktická ukázka – test pro účastníky kurzu nanečisto, rozbor.

Aktuální informace budou doplněny.
Kontaktní osoba: Branka Čačkovićová, 585 633 654, branka.cackovicova@upol.cz