skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Krizová komunikace s médii

Cílem programu, jenž je určen zástupcům managementu regionálního školství, je seznámení členů cílové skupiny s mechanismy fungování medií, provést je případovými studiemi a poskytnout jim praktický trénink. Potřeba dalšího vzdělávání v uvedené oblasti vyplývá z dynamicky se měnící situace v oblasti nových technologií a médií, které nutí vedení škol k okamžité komunikaci, jak v běžném provozu, tak i v krizových situacích. Vzhledem k měnícím se společenským podmínkám a kontroverzním jevům v oblasti vzdělávání (šikana, inkluze, multikulturní setkávání a kolize) je žádoucí, aby byly klíčové osoby komunikující strategické i ad hoc vyvstávající otázky schopny kvalifikované a adekvátní reakce a zároveň aby byly schopny nastavit systémová opatření posilující roli a důvěryhodnost instituce v rámci informačního toku a tvorby image.
Kurz povedou tutoři a odborníci s praktickou zkušeností s mediální komunikací, případně specialisté na oblast školské politiky a marketingu.
Jedná se o dvoudenní přednáškový blok s 6 hodinovou dotací/den (1 hod/45 min plus přestávky). Celkem 12 výukových hodin.
Kurz je akreditován na MŠMT ČR.

Aktuální informace budou doplněny.

Kontaktní osoba: Branka Čačkovićová, 585 633 654, branka.cackovicova@upol.cz

.