skip to Main Content

Kurzy anglického jazyka pro pedagogické pracovníky

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí ve spolupráci s jazykovou školu Uplift při Filozofické fakultě UP výuku anglického jazyka pro časové dotace 16, 24, 32 a 56 hodin, a to pro vstupní-výstupní úrovně: A2-B1, B1-B2 a B2-C1. Kurzy jsou předkládány v této hodinové dotaci záměrně. Reagujeme na nabídku šablon ze strany MŠMT, díky které si mohou školy zaplatit vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Před podáním přihlášky do kurzu je třeba vyřešit rozřazovací test – Angličtina na http://www.up-lift.upol.cz/rozrazovaci-test/anglictina Do poznámky v e-přihlášce uveďte počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT.

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) – 16 hodin (příprava na zkoušku PET)

Vzdělávacím cílem tohoto programu je intenzivní příprava na Cambridgeskou zkoušku zvolené úrovně. Spíše než získání nových znalostí z oblasti anglického jazyka je tato příprava zaměřena na složení mezinárodně uznávané zkoušky z AJ na úrovni B1. Jedná se primárně o nacvičení strategií pro snadnější zvládnutí zkoušky. Minimální vstupní úroveň pro tento kurz je B1. Předpokládá se, že studenti si v rámci tohoto kurzu vyzkouší zkoušku nanečisto. Cílovou skupinou jsou neaprobovaní učitelé anglického jazyka základních i středních škol, kteří chtějí posílit své jazykové kompetence. Požadovaná vstupní úroveň jazykových dovedností je minimálně B1.
Kurz bude sestaven z 16 hodin prezenční výuky. Kurz bude probíhat prezenční formou s dotací 2 vyučovací hodiny 1 x týdně. Výuka ve školním roce bude probíhat po dobu 2 měsíců.

Začátek kurzu: bude aktualizováno
Cena kurzu: 4 600,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) – 24 hodin

Vzdělávací program je zaměřen na učitele základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů. Vzhledem k faktu, že naši cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi. Cílovou skupinou jsou učitelé základních i středních škol, kteří chtějí posílit své jazykové kompetence. Požadovaná vstupní úroveň jazykových dovedností je minimálně A2.
Kurz bude sestaven z 24 hodin prezenční výuky. Kurz bude probíhat prezenční formou s dotací 2 vyučovací hodiny 1 x týdně. Výuka ve školním roce bude probíhat po dobu 1 semestru, tedy 3 měsíců.

Začátek kurzu: bude aktualizováno
Cena kurzu: 7 000,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) – 16 hodin (příprava na zkoušku FCE)

Vzdělávacím cílem tohoto programu je intenzivní příprava na Cambridgeskou zkoušku zvolené úrovně. Spíše než získání nových znalostí z oblasti anglického jazyka je tato příprava zaměřena na složení mezinárodně uznávané zkoušky z AJ na úrovni B2. Jedná se primárně o nacvičení strategií pro snadnější zvládnutí zkoušky. Minimální vstupní úroveň pro tento kurz je B2. Předpokládá se, že studenti si v rámci tohoto kurzu vyzkouší zkoušku nanečisto. Cílovou skupinou jsou neaprobovaní učitelé anglického jazyka základních i středních škol, kteří chtějí posílit své jazykové kompetence. Požadovaná vstupní úroveň jazykových dovedností je minimálně B2.
Kurz bude sestaven z 16 hodin prezenční výuky. Kurz bude probíhat prezenční formou s dotací 2 vyučovací hodiny 1 x týdně. Výuka ve školním roce bude probíhat po dobu 2 měsíců.

Začátek kurzu: bude aktualizováno
Cena kurzu: 4 600,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) – 24 hodin

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 dle CEF známou FCE (Cambridge English First – dle nového názvu), jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty. Vzhledem k faktu, že naši cílovou skupinou jsou učitelé praktikující výuku anglického jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi. Cílovou skupinou jsou neaprobovaní učitelé anglického jazyka základních i středních škol, kteří chtějí posílit své jazykové kompetence. Požadovaná vstupní úroveň jazykových dovedností je minimálně B1.
Kurz bude sestaven z 24 hodin prezenční výuky. Kurz bude probíhat prezenční formou s dotací 2 vyučovací hodiny 1 x týdně. Výuka ve školním roce bude probíhat po dobu 1 semestru, tedy 3 měsíců.

Začátek kurzu: bude aktualizováno
Cena kurzu: 7 000,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) – 16 hodin (příprava na zkoušku CAE)

Vzdělávacím cílem tohoto programu je intenzivní příprava na Cambridgeskou zkoušku zvolené úrovně. Spíše než získání nových znalostí z oblasti anglického jazyka je tato příprava zaměřena na složení mezinárodně uznávané zkoušky z AJ na úrovni C1. Jedná se primárně o nacvičení strategií pro snadnější zvládnutí zkoušky. Minimální vstupní úroveň pro tento kurz je C1. Předpokládá se, že studenti si v rámci tohoto kurzu vyzkouší zkoušku nanečisto. Cílovou skupinou jsou neaprobovaní učitelé anglického jazyka základních i středních škol, kteří chtějí posílit své jazykové kompetence. Požadovaná vstupní úroveň jazykových dovedností je minimálně C1.
Kurz bude sestaven z 16 hodin prezenční výuky. Kurz bude probíhat prezenční formou s dotací 2 vyučovací hodiny 1 x týdně. Výuka ve školním roce bude probíhat po dobu 2 měsíců. Kurz bude veden rodilým mluvčím

Začátek kurzu: bude aktualizováno
Cena kurzu: 4 600,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) – 24 hodin

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni C1 dle CEF známou CAE, jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty. Vzhledem k faktu, že naši cílovou skupinou jsou učitelé praktikující výuku anglického jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi. Cílovou skupinou jsou neaprobovaní učitelé anglického jazyka základních i středních škol, kteří chtějí posílit své jazykové kompetence. Požadovaná vstupní úroveň jazykových dovedností je minimálně B2.
Kurz bude sestaven z 24 hodin prezenční výuky. Kurz bude probíhat prezenční formou s dotací 2 vyučovací hodiny 1 x týdně. Výuka ve školním roce bude probíhat po dobu 1 semestru, tedy 3 měsíců.

Začátek kurzu: bude aktualizováno
Cena kurzu: 7 000,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) 

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty.

Kurz v trvání 56 hodin
Termín konání: bude aktualizováno
Cena kurzu: 10 200,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz v trvání 32 hodin
Termín konání: bude aktualizováno
Cena kurzu: 7 000,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2)

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 dle CEF známou FCE (Cambridge English First – dle nového názvu), jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet.

Kurz v trvání 56 hodin
Termín konání: bude aktualizováno
Cena kurzu: 10 200,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz v trvání 32 hodin
Termín konání: bude aktualizováno
Cena kurzu: 7 000,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1)

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni C1 dle CEF známou CAE, jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet.

Kurz v trvání 56 hodin
Termín konání: bude aktualizováno
Cena kurzu: 10 200,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz v trvání 32 hodin
Termín konání: bude aktualizováno
Cena kurzu: 7 000,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
585 633 654
branka.cackovicova@upol.cz