skip to Main Content

Letní škola numismatiky

 

Letní škola numismatiky je setkáním odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem je prezentace numismatiky, a to v nejrůznějších aspektech a dobách (od nálezů po sběratelství, od antiky po novověk). Absolvent kurzu získá základní orientaci v oboru, která zájemcům otevře možnosti jejich dalšího vzdělávání.

Kurzem bychom chtěli prezentovat numismatiku jako velice zajímavý a poutavý vědní obor a poukázat na mimořádnou důležitost, kterou numismatické prameny mají (zvláště v antice a v raném středověku). Pro účastníky kurzu, zvláště studentů historických oborů, bude jeho absolvování otevírat možnosti jejich dalšího vzdělávání.

Odbornými garanti kurzu jsou PhDr. Jiří Militký, Ph.D. a PhDr. Filip Hradil.

Kontaktní osoba na katedře historie:

Mgr. Alexandra Svobodová
e-mail: alexandra.svobodova01@upol.cz

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Mediální partner:

LOGO_PP_portal_casopis_navrhy01