skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Manažerská a ekonomická psychologie

Informace o postupném ukončení kurzu CŽV Manažerská a ekonomická psychologie:

1) Kurz Manažerská a ekonomická psychologie již nepřijímá nové účastníky. Bylo rozhodnuto, že kurz bude postupně ukončen a to ke konci akademického roku 2018/2019 (na konci letního semestru) pro studenty denního studia i pro kombinované studenty a externisty.

2) Všem účastníkům, včetně těch, kteří nastoupili v září 2017, bude umožněno kurz dokončit. Možnost dokončení je garantována do konce LS 2018/2019.

3) Pro splnění kurzu je nutné absolvovat 14 předmětů a to do konce akademického roku 2018/2019 (tzn. do konce letního semestru). Po tomto datu již nebude možné kurz dokončit a získat certifikát CŽV. Výjimkou jsou pouze studenti denního studia. Těmto studentům bude v individuálních případech umožněno i o něco pozdější dokončení kurzu včetně získání certifikátu (zdali tato možnost trvá se informujte aktuálně na CŽV u paní B. Čačkovićové).

4) Doporučujeme si zapsat maximum předmětů co nejdříve. Pozor! Některé předměty se vypisují jednou za 2 roky (např. předměty pro kombinované studenty a externisty Ekonomická psychologie či Projektový management nebudou vypsány v LS 2017/2018, ale až v LS 2018/2019).

5) Po získání 14 předmětů (včetně závěrečné online zkoušky pro novější účastníky) vystaví CŽV certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Absolvent kurzu “Manažerská a ekonomická psychologie” se umí orientovat na trhu práce, zná své kompetence a umí je uplatnit. Mezi jeho základní kompetence patří schopnost efektivně řídit sebe i druhé, orientace v marketingu, ekonomii a psychologii, přehled o současných IT a komunikačních technologiích, pružné řešení problémových situací a dovednost přesvědčivě prezentovat a argumentovat. Přesný profil absolventa závisí na výběru jednotlivých předmětů a je proto uveden pro každý předmět zvlášť na http://psych.upol.cz/modul-mba/ . Absolventi obdrží osvědčení o úspěšném ukončení programu celoživotního vzdělávání.

Kurz je realizován ve 3 variantách:

  • pro prezenční studenty UP (zadarmo)
  • pro kombinované studenty UP (zadarmo)
  • pro zájemce mimo UP (cena kurzu je 9 500,- Kč)

Další podmínky jsou uvedené u každé přihlášky.

Další informace najdete na http://psych.upol.cz/modul-mba/

Kontakty:

Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
ales.neusar@upol.cz

Organizační pracovník ICV:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654