skip to Main Content

ÚVOD                STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST                KURZY                KONTAKTY

Kurz teorie a dějin hudby

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin je určen zájemcům o studium muzikologie, učitelům hudby i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 zastávka Nám. Republiky). 

Aktuální termíny budou sděleny.