skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Muzikoterapeutické bubnování

Cílem kurzu je seznámit se se základy muzikoterapeutického použití bubnování se současným zpěvem, naučit se základy dynamické relaxace a pochopit princip relaxace jako takové a rovněž zdravotní prospěch účastníků kurzu. Ti se seznámí se základy muzikoterapeutického bubnování na buben djembé a šamanský buben se současným volným zpěvem.

Kurz povede praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie, předseda Evropské asociace celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomír Holzer.

Kurz v rozsahu 20 hodin bude probíhat vždy v úterý (v uvedených termínech) 17.00 – 19. 00 hod na Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.

Termíny výuky:

2. října 2018
16. října 2018
30. října 2018
13. listopadu 2018
27. listopadu 2018
11. prosince 2018
5. února 2019
19. února 2019
5. března 2019
19. března 2019

Cena kurzu je 3 400,- Kč (možnost zaplatit ve 2 splátkách).

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz