skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Podpora komunikace pod vedením psychologa

Cílem semináře je nabytí většího odstupu a nadhledu na možné pozadí situací v kontextu školy. Získání širšího náhledu na vlastní komunikační tendence a stereotypy a tedy umožnění jejich případné korekce. Inspirace účastníků dalšími možnými strategiemi a technikami podpory komunikace zúčastněných v kontextu školy. Podpora sebejistoty účastníků v komplikovaných situacích. Sdílení zkušeností a možných postupů – inspirace pro další práci.

Po absolvování semináře by měl účastník znát:
– Základní principy komunikace a vedení rozhovoru.
– Funkční strategie komunikace v kontextu školy.
– Základní techniky a nástroje sdílení, intervize a supervize.

Po absolvování semináře by měl účastník umět:
– Nahlédnout na chování zúčastněných v procesu vzdělávání z různých úhlů pohledu, a tedy přizpůsobit funkčně své jednání potřebám situace.
– Aplikovat základní nástroje vedení rozhovoru v modelových situacích v kontextu školy.
– Podpořit komunikaci jednotlivých zúčastněných v základních modelových situacích v kontextu školy.

Kurz je akreditován na MŠMT ČR.

Místo konání
Výuka bude probíhat v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ulice Vodární), které jsou adekvátně vybaveny pro potřeby plánované výuky.

Termín konání
Termín realizace kurzu bude aktualizován. Hodinová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Přihláška ke kurzu
Elektronická přihláška ke kurzu bude k dispozici na portálu CŽV

Úhrada za kurz
Poplatek za kurz činí 1 600 Kč.

Odborný garant
PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd UP
E-mail: info@psycho-terapeut.com

Organizační pracovník ICV:
Branka Čačkovićová
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654