skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Potenciál případových studií v sociální práci

Workshop je organizován jako součást projektu Anna, který je podpořen Nadací Open Society Fund a Norway Grants. Hlavním cílem projektu je vytvoření monografie, případové studie životního příběhu konkrétní klientky sociální práce, která je romskou pěstounkou a ve svém životě uplatnila specifické strategie, které jsou spojené s její etnickou příslušností a gender. Současně téma zahrnuje citlivou problematiku domácího násilí (sexuální násilí na dětech) a poukazuje na Anninu sílu a odhodlání organicky propojit kulturu své komunity a požadavky a oprávněná očekávání majoritní společnosti, ve které s dětmi žije.

Workshop není akreditován MPSV, ale jeho absolvování je zakončeno předáním osvědčení o jeho absolvování. Workshop můžete vykazovat jako účast na vzdělávací aktivitě v souladu s § 111, odst. 2, písm. e zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz