skip to Main Content

 

Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP nabízí přípravné kurzy k přijímacímu řízeni. Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.

Informace naleznete na webových stránkách http://ewic2017.upol.cz/index.php/pripravne-kurzy/