skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Psycholog ve zdravotnictví

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví.
Kurz je určen pro studující magisterského jednooborového studijního oboru psychologie katedry Psychologie FF UP (po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky), dále pro studující v navazujícím kombinovaném Mgr. studiu psychologie na FF UP Olomouc a pro absolventy magisterského jednooborového studijního oboru psychologie, kteří se připravují k práci ve zdravotnictví.
Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je tak jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů.
Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Zdravotnická legislativa, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika ve zdravotnictví, Podpora a ochrana veřejného zdraví, Základy farmakologie. Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 200 hodin ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady.

Začátek kurzu je naplánován na 12. října 2018.
Cena kurzu je 6 900,- Kč.

Kapacita kurzu v akad. r. 2018/19 byla naplněna.

Rozvrh výuky kurzu v ZS akademického roku 2018/2019

Výuka bude probíhat v posluchárně č. 215, I. patro, budova FF Vodární č. 6
Standardní výuka: 8.30-10.00, 10.15-11.45, 12.15-13.45, 14.00-15.30
Bloky První pomoc I a II ještě 15.45-17.00
Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny

První blok výuky – 12. 10. 2018 bude začínat již v 8.00 – je třeba do 8.30 projednat organizační otázky – Lenka Molnárová.

Garantem kurzu za Katedru psychologie FF UP Olomouc je PhDr. et. PhDr. Roman Procházka, Ph.D.

Termíny výuky:

12. 10. 2018       Organizace a řízení zdravotní péče, doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
26. 10. 2018       První pomoc, MUDr. Martin Kaláb
09. 11. 2018        První pomoc, MUDr. Martin Kaláb
23. 11. 2018        Zdravotnická legislativa, JUDr. Jana Konečná

LS 2018/2019
Rozvrh bude uveřejněn v prosinci 2018. 

Více informaci najdete na http://psych.upol.cz/studium/specializacni-vzdelavani/1610-2/

Kontakt:
Lenka Molnárová, katedra psychologie FF UP
lenka.molnarova@upol.cz
tel.: 585 633 501

Branka Čačkovićová, Institut celoživotního vzdělávání FF UP
branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654