skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Psychologické minimum pro pedagogické pracovníky

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se chtějí posílit v psychologických dovednostech práce se žákem / studentem, jeho rodinou i sebou samým v kontextu školy. Kurz je koncipován jako dvoudenní intenzivní workshop pracující se zážitkem, výkladem i nácvikem. Očekáváno je aktivní zapojení všech účastníků a sdílení vlastních případů z praxe. Celkový rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.
Kurz je akreditován na MŠMT ČR.

Místo konání
Výuka bude probíhat v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ulice Vodární), které jsou adekvátně vybaveny pro potřeby plánované výuky.

Termín konání
Termín realizace kurzu bude aktualizován. Hodinová dotace kurzu je 16 vyučovacích hodin.

Přihláška ke kurzu
Elektronická přihláška ke kurzu bude k dispozici na portálu CŽV

Úhrada za kurz
Poplatek za kurz činí 2 800 Kč.

Odborný garant
PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd UP
E-mail: info@psycho-terapeut.com

Organizační pracovník ICV:
Branka Čačkovićová
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654