skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Psychologie pro školní praxi

Cílem semináře je seznámení pedagogických pracovníků se základními psychologickými poznatky souvisejícími s pedagogickou praxí s důrazem na praktickou aplikaci získaných poznatků.

Po absolvování semináře by měl účastník znát:

  • Základní principy motivace lidského chování a jejich dynamiku.
  • Proces komunikace a jeho zákonitosti.
  • Faktory ovlivňující koncentraci pozornosti a schopnost učení.
  • Možnosti práce s vlastními psychickými silami.

Po absolvování semináře by měl účastník umět:

  • Rozpoznat projevy odporu či demotivace u žáka a zareagovat na ně.
  • Vcítit se do žákových vzdělávacích a psychosociálních potřeb.
  • Nahlédnout vlastní stereotypy ve výuce a obohatit je o další inovativní postupy

Hodinová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. Kurz je akreditován na MŠMT ČR.

Aktuální informace budou doplněny.

Kontaktní osoba: Branka Čačkovićová, 585 633 654, branka.cackovicova@upol.cz