skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

 

Kurz představuje pedagogickým pracovníkům hlavní cíle, nástroje a aktéry systému sociálního zabezpečení stávající České republiky. Přehled hlavních dávek a služeb sociálního zabezpečení přináší pedagogickým pracovníkům základní orientaci v systému, která napomáhá porozumění specifické sociální situaci dětí, žáků a studentů, kteří jsou na systému sociální zabezpečení nějakým způsobem závislí (spolu se svými rodinami). Znalosti systému sociálního zabezpečení umožňují pedagogickým pracovníkům modulovat citlivě strategie práce s dětmi, žáky, či studenty v situacích, které mohou být pro děti, žáky a studenty sociálně ohrožující nebo stigmatizující v rámci třídního nebo jiného vrstevnického kolektivu.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termín konání kurzu: bude aktualizováno
Místo konání kurzu: Institut celoživotního vzdělávání, Filozofická fakulta UP v Olomouci.
Cena kurzu: 1 600,- Kč (rozsah kurzu je 8 hodin výuky).

Elektronická přihláška bude k dispozici na portálu CŽV .

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
585 633 654